Starověké město Persepolis – Írán

Persepolis je starověké město, které leží na území dnešního Íránu a od roku 1979 je zapsáno na seznamu kulturního dědictví UNESCO. Bývalo hlavním městem bájné Persie a ve své době představovalo jedno z nejkrásnějších měst na světě. Město Persepolis bylo založeno asi mezi léty 518 – 515 př. n. l., přesný rok založení města není znám.

Začal jej stavět král Darius I. ihned po svém nástupu na trůn. Postavil většinu města a stavbu pak dokončil jeho syn Xerxes. Město Persepolis bylo postaveno na umělém kopci – terase, jehož výška byla cca 18 m nad okolní krajinou. V překladu znamená Persepolis „město Peršanů“, pozdější překlad zní také „zničené město“.

Veškeré paláce byly stavěny z vápence, který se těžil v okolních horách. Stropy paláců byly z červeného libanonského cedru, zdi byly pokryty hedvábím. Byla použita speciální stavební technika, kdy kameny byly na sebe kladeny bez malty, poté byly spojeny železnými svorníky a zality olovem. Ve výstavbě paláců se projevovaly vlivy hned tří kultur a to mezopotamské, řecké a egyptské. Hlavice sloupů pak mají čtyři různé tvary – lví, orlí, býčí a lidské.

Starověké město Persepolis – Írán

Turisté se nyní mohou kochat rozlehlým palácovým komplexem, zbudovaným na umělé terase. Město mělo obrovské brány, kterými proudili do středu města poddaní z celé perské říše, aby vzdali hold svému králi. Perské území bylo tehdy rozsáhlé a rozmanité, což je znázorněno i na reliéfu na vstupním schodišti. V největším rozkvětu sahala perská říše od severní Afriky do Indie a na druhou stranu do Jižní Evropy. Poddaní přinášející dary svému králi se poté ocitli v obrovském čtvercovém přijímacím sále v Ápánádě. Zajímavostí je, že město nepotřebovalo ani hradby, protože všichni nepřátelé již byli podrobeni.

Čtěte také:   Palác Potala - Lhasa, Tibet

Město bylo zničeno Alexandrem Velikým roku 330 př. n. l. jako odplata za zničení Athén Xerxovými vojsky při řecko-perských válkách v 5. století.

Zdroj fotografií: Wikipedie

Mapa oblastiNapište nám pár slov o této turisticky atraktivní zajímavosti nebo na nás odkazujte ze svého webu, blogu či sociálního profilu.

Napište prosím komentář

Background photo - NASA. Some photos are licensed from photobank or used from Wikipedia.
Powered by WordPress | Designed by: Premium WordPress Themes | Thanks to Download Free WordPress Theme, Premium WordPress Themes and WordPress Themes